Ostetaan polttopuurankaa

Mielellään ylivuotista.

Puulajeina sallitaan mänty, koivu, haapa ja kuusi.

Polttopuun on oltava kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta. Alkuperän todentamiseksi tarjouksen liitteeksi on ladattava todistus käytetystä alla olevassa luettelossa olevasta järjestelmästä, merkistä tai suosituksesta:

a) Metsäsertifiointijärjestelmä, kuten Suomessa yleisimmin käytössä olevat PEFC- ja FSC-järjestelmät.

b) Johtamisjärjestelmät (laatu- ja ympäristöjärjestelmät kuten EMAS, ISO9001 ja 14001 - järjestelmät), jos ne sisältävät toimintamallin kestävän metsätalouden toteuttamiseksi.

c) Ympäristömerkinnät, joiden vaatimuksiin sisältyvät myös puuraaka-aineen kestävyysvaatimukset, kuten Suomessa yleisimmin käytössä olevat Pohjoismainen ympäristömerkki, (Joutsenmerkki), EU-kukka ja Blaue Engel –merkki.

Muu tavarantoimittajan politiikan suositusten periaatteet täyttävä luotettava selvitys kestävästä alkuperästä tai luotettava selvitys, että tuote täyttää ympäristömerkin kriteerit.

26.6.2021 0.51